Firma Infrastruktura Komunikacyjna Sp. z o.o. powstała na początku 2007 roku i od samego początku jej powstania do chwili obecnej profil działania jest niezmieniony.

Profil działania firmy obejmuje swoim zakresem przeprowadzanie szkoleń, badań i szeroko rozumianego konsultingu. Dodatkowo firma zajmuje się również projektowaniem nowych obiektów komunikacyjnych jak i przebudów i remontów. Bazując na rozeznaniu w potrzebach inwestycyjnych w zakresie infrastruktury komunikacyjnej w naszym kraju oraz na doświadczeniu kadry ustalony został profil działalności firmy jako:

  • Szeroko rozumiane badania materiałowe, w tym badania stopnia korozji konstrukcji stalowych, powłok antykorozyjnych oraz pełne badania betonów konstrukcyjnych i galanterii betonowej wraz z wykonywaniem odwiertów w technologii diamentowej urządzeniami HILTI.
  • Ekspertyzy obiektów inżynierskich (dróg, obiektów mostowych i przepustów itp.).
  • Przeglądy obiektów mostowych i przepustów zgodnie z aktualnym stanem prawnym.
  • Szkolenia na temat badań i utrzymania dróg i mostów oraz stosowania nowych technologii i materiałów, a także nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych (np. odwodnienia dróg, linii kolejowych i mostów, konstrukcji przepustów i przejść dla zwierząt). Ponadto specjalizujemy się we wdrażaniu norm europejskich - eurokodów.
  • Konsulting oraz nadzory w zakresie wykonawstwa nowych i wzmacniania eksploatowanych obiektów infrastruktury komunikacyjnej (obiektów drogowych, kolejowych i lotnisk).
  • Kompleksowy konsulting obejmujący wdrażanie nowych technologii i materiałów w infrastrukturze komunikacyjnej.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Prezes Zarządu

prof. nzw. dr hab. inż. Adam Wysokowski